ÁrnyasnetÁrnyas ÓvodaAktualitások → Iskolaérettség és fejlesztőpedagógia

Iskolaérettség és fejlesztőpedagógia

Az Árnyas Óvoda pedagógiai programjának alapvető célja, hogy a gyerek egyéni igényének, képességének megfelelően fejlődhessen, „hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

Az ember egész élete során közösségek tagjaként funkcionál, de hogy önálló individumként, egyéniségként is kibontakozhasson, komoly felelősséggel bírnak a szülők, s a család mellett az oktatási intézmények, óvodák, iskolák.
Hogy rohanó világunkban erre mennyire nyílik lehetőség? Sajnos a válasz elég egyértelmű.

Óvodánkban ezért kiemelten fontos pedagógiai feladat a gyerekek egyénre szabott fejlesztése.
Az óvodások pontos megismeréséhez elengedhetetlen, hogy ne csak csoportos tevékenységük során figyeljük meg képességeiket, szokásaikat, viselkedésüket, hanem minden zavaró körülmény kizárásával fedezhessük fel erősségeiket és a fejleszteni szükséges területeket.
Az Árnyas Óvoda e cél érdekében saját fejlesztőpedagógus - logopédust alkalmaz, aki évente háromszor játékos feladatok segítségével tájékozódik a gyerekek képességeiről.

Mariann elsőként szeptemberben, majd januárban, s harmadszorra a nevelési év végén találkozik a gyerekekkel. Azonban az eredmények alapján kiszűrt, valamely területen fejlesztésre szoruló ovisokkal év közben minden héten célzottan foglalkozik.

A szeptemberi mérés a legkisebbeknél még csoporton belül történik, ahol a gyerekek közösségen belüli szocializációjának, mozgásának, játékos tevékenységének megfigyelése kerül középpontba.
A nagyobb, 5-6 éves gyerekeket Mariann játékos nyelvi, logikai, matematikai és rajzos feladatokkal várja, mint pl. hasonló hangzású szavak jelentésének értelmezése (tál-táj), hallott szavak sorrendjének megfigyelése és felidézése, hallott történet alapján képek időbeli felállítása, mese mondása, képekre emlékezés, egyszerű számolás 10 - es számkörön belül, mennyiségi relációk korongok, pálcikák segítségével, emberrajz stb.


A Mariannal való „közös játék” mindig öröm a gyerkőcök körében, s e mérés, - mely szó gyakran kellemetlen emlékképeket idéz fel a szülők fejében – az ovisok számára nem más, mint egy újabb kellemes időtöltés.
Mariann elmesélte, hogy sajnos az ovis korú gyerekek 2/3-a rendelkezik valamilyen beszédhibával. „A beszédhiba mögött gyakran valamely részképesség zavara húzódik meg: pl. hallás vagy látászavar .” (Erről részletesen lehet olvasni a honlapon az Árnyas Óvoda - Pedagógia – Fejlesztőpedagógia rovatban.)

Mariann azonban nemcsak a beszédhibára összpontosít, hanem vizsgálja a gyerekek koncentráló képességét, jobb ill. baloldali dominanciájukat, finommotorikus és nagymozgásos koordinációjukat, egyensúlyérzéküket, emlékező képességüket.
A kapott eredmény alapján az óvó nénikkel egy speciális, az adott gyermekhez igazított fejlesztési tervet készítenek, melyre az év során nagy hangsúlyt fektetnek. A nevelési év folyamán többször megismételt szűrések pedig lehetővé teszik, hogy a gyerekek fejlődése nyomon követhető legyen, melyek eredményeiről a szülők is tájékoztatást kapnak.

Januárban Mariann ismét megnézte, hogy milyen fejlődésen mentek át a gyerekek az eltelt fél évben. De ez alkalommal főleg az iskolába készülő gyerekekre koncentrált. Ez nem kifejezetten iskolaérettségi vizsgálat volt, hanem inkább tájékozódás a szülők és az óvó nénik számára, hogy a még itt eltöltött fél év során mely terület az, amely még fejlesztésre szorul az adott kisgyereknél.
Továbbá segítségnyújtást is jelenthet azon szülőknek, akik még nem tudják eldönteni, hogy elkezdje - e gyermeke az iskolát a következő tanévben.

Mariann hangsúlyt fektetett a gyermek általános tájékozottságának feltérképezésére, analitikus gondolkodására, a mennyiségi relációk érzékelésére, nézte beszédkészségüket, verbális és vizuális emlékezetüket.
A kapott eredményt összehasonlította az év elejivel, s így láthatóvá vált a fejlődés mértéke, ill a még fejlesztendő terület. Ezek alapján Mariann az óvó nénikkel együtt elemezte az eddigi fejlesztési terv hatékonyságát, és vagy folytatják a megkezdett utat, vagy korrigálják azt az új eredményekhez igazítva.

Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: