Házirend

ÁRNYAS TANUSZODA

VERESEGYHÁZ
2010.

Az Árnyas Tanuszoda várja vendégeit!

Medencék száma: 1
Medencék mélysége: 1,1 m
Vízhőmérséklet: 30-32 oC
Öltözők: szekrényes

Nyitva tartás: hétfőtől - szombatig a megadott időpontokban

Elérhetőségek:
Csizmadia Melinda
06-20/565-5151

Kvaka Ferenc: 06-20/941-6405
kvaka.ferenc@gmail.com

Házirend


Az Árnyas Tanuszodát mindenki csak saját felelősségére használhatja!


1. Az Árnyas Tanuszoda területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel vagy bérlettel lehet. A bérleteket belépéskor felszólítás nélkül fel kell mutatni, a fürdőjegyeket pedig a személyzetnek át kell adni.

2. A 6 éven aluli és 14 éven aluli úszni nem tudó gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek az Árnyas Tanuszoda területére.

3. Az Árnyas Tanuszoda vendégei kötelesek betartani a jogszabályokban és a Házirendben foglalt előírásokat. Az Árnyas Tanuszodában olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi vendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.

4. Csak az értékmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. Az Árnyas Tanuszoda dolgozói megőrzésre értéktárgyakat az értékmegőrző kivételével nem vehetnek át. Az Árnyas Tanuszoda területén őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

5. Az Árnyas Tanuszoda tanmedencéjében fürdősapka használata kötelező!

6. A babáknál és a nem szobatiszta gyermekeknél fürdőbugyi használata kötelező!

7. A medencetérben fürdőpapucs használata kötelező!

8. A medence használata előtt a zuhany használata kötelező.

9. Az úszásoktató útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.

10. Papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.

11. Az Árnyas Tanuszoda területén labdázni TILOS.

12. A WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan.

13. Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen történik díjtalanul.

14. Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav, stb.) összefüggő havária, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy - azonnal jelezni kell az úszásoktatónak vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni. Az eseményt az üzemnaplóba be kell vezetni.

15. Dohányozni a létesítmény teljes területén belül TILOS.

16. A fürdőt nem vehetik igénybe:
- lázas,
- fertőző gyomor-és bélrendszeri betegek,
- fertőző bőrbetegek,
- feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők,
- görcsös állapotban lévő betegek,
- hirtelen rosszulléttel, eszméletvesztéssel járó megbetegedésben szenvedők,
- akiknek nyílt sebük van,
- ittas egyének,
- kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer alatt állók,
- közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

17. TILOS !
- az öltözőkben magnetofont, rádiót hangosan üzemeltetni,
- kutyát és más állatot behozni,
- a tanmedencében szappant használni, ételt és italt fogyasztani,
- az Árnyas Tanmedencébe gumimatracot, úszógumit és egyéb balesetet okozó tárgyakat bevinni,
- a tanmedence mellől a vízbe ugrálni, egymást bedobálni, egymás válláról ugrálni,
- a tanmedence lépcsőin ülni és feküdni,
- öltözőkben étkezni,
- tanmedencébe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni, veszélyt, balesetet okozó tárgyakat bevinni ( pl. búvárúszony)
- az Árnyas Tanmedence berendezési tárgyát szándékosan rongálni,
- a tanmedence medencei részére utcai lábbelivel belépni,
- a tanmedencében fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni.

18. Aki az Árnyas Tanuszoda berendezéseit szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a létesítmény területéről eltávolítható.

19. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, vagy az üzemeltetéssel kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek az erre a célra elhelyezett naplóban / Vendégkönyvben

20. A talált tárgyakat minden esetben az úszó oktatónak le kell adni: ahol azt nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik: személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolni.

21. Az Árnyas Tanuszoda igénybevétele csak ezen Házirend betartásával történhet. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be: attól az úszásoktató a szolgáltatást megtagadhatja, és ezt köteles az üzemnaplóba bevezetni

Film
Videó Tanuszoda
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: