ÁrnyasnetÁrnyas BölcsődePedagógia → Fejlesztőpedagógia

Fejlesztőpedagógia

1 éves baba egészséges fejlődése
Egy éves korban:
· Szeret másokat utánozni játékában
· Segítség nélkül képes felülni
· Tárgyakat összeütöget
· Egyszerű szóbeli kérésekre reagál
Az alábbiakban felsorolt hasonló mérföldkövek a baba egészséges fejlődésére utalnak
1 éves korban.
Az egy éves baba egészséges
fejlődésének fontosabb mérföldkövei:
Szociális érettség
· Szégyenlős vagy ideges idegenek társaságában
· Sír, ha anyu vagy apu távozik
· Játékában szeret másokat utánozni
· Bizonyos játékokat és embereket
jobban szeret
· Az etetéskor teszteli a szülő reakcióit
· Teszteli a szülők reakcióit különböző cselekedeteire
· Bizonyos szituációkban rátörhet félelemérzet
· Anyukáját (vagy általános gondozóját) előnyben részesíti mindenki mással szemben
· Figyelemfelkeltés céljából megismétel hangokat, gesztusokat
· Képes egyedül enni
· Öltöztetéskor nyújtja kezét, lábát
Kognitív fejlődés
· Különböző módokon fedez fel tárgyakat (rázás, ütés, dobás, ejtés)
· Elrejtett tárgyakat könnyen megtalál
· A megfelelő képre néz, ha megnevezik
· Elkezdi a tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően használni (pohárból inni, hajat fésülni, telefon billentyűket nyomkodni, tévét nézni)
Hallás- és beszédfejlődés
· Egyre jobban érdekli a beszéd
· Egyszerű szóbeli kérésekre reagál
· Reagál a “nem”-re
· Egyszerű gesztusokat használ (például rázza a fejét a “nem”-re)
· Érzelmeket visz gagyogásába (megváltoztatja a hangszínét)
· Egyszerű szavakat kimond (pl. “mama”, “baba”).
· Megpróbál szavakat utánozni, imitálni
Mozgás
· Segítség nélkül képes ülő pozícióba jutni
· Hasonfekve előre kúszik
· Kezein és térdein mászik
· Ülésből kúszó, mászó pozícióba képes jutni
· Felhúzza magát állásba
· Bútorba kapaszkodva jár
· Rövid időre támaszkodás nélkül megáll a lábain
· Két-három lépést képes lehet önállóan megtenni
· Ujjaival is képes megfogni tárgyakat (nem csak marokra, tenyerével)
· Két tárgyat összeüt
· Tárgyakat bele tud tenni valamibe (dobozba, tartóba) és ki tudja venni belőle
· Tárgyakat önállóan mozgatni tud
· Mutatóujjával mutat
· Firkálást immitál
A gyermekek saját tempójukban fejlődnek, ezért lehetetlen teljesen pontosan megmondani,
mikor sajátítanak el egy bizonyos képességet. A fenti mérföldkövek tájékoztató jellegű információval szolgálnak a szülők számára. Az Ön gyermekének a fejlődése kis mértékben
eltérhet az alábbiakban felsoroltaktól, ez nem feltétlenül utal rendellenességre.

2 éves baba egészséges fejlődése
Két éves korban:
· Egyedül képes járni
· Rámutat a megnevezett tárgyra
· Növekvő függetlenséget mutat
· Szerepjátékokba kezd
Az alábbiakban felsorolt hasonló mérföldkövek a baba egészséges fejlődésére utalnak
2 éves korban.
A kettő éves baba egészséges
fejlődésének fontosabb mérföldkövei:
Szociális érettség
· Mások viselkedését utánozza,
különösen felnőttekét és más gyermekekét
· Egyre jobban tudatába kerül,
hogy ő nem ugyanaz, mint mások
· Jobban izgalomba hozza más
gyermekek társasága
· Növekvő függetlenséget mutat
· Elkezd tagadó, dacos viselkedést mutatni
· Az elválással járó feszültség a második év közepe felé haladva növekszik,
majd csökkeni kezd
Kognitív fejlődés
· Akkor is megtalál elrejtett tárgyakat,
ha 2-3 másik takarja
· Elkezd színek és formák szerint szortírozni
· Szerepjátékokat kezd
Hallás- és beszédfejlődés
· Rámutat tárgyakra, képekre
ha megnevezik számára
· Felismeri az ismerős emberek,
tárgyak és testrészek nevét
· Egyes szavakat használ
(15-18 hónapos korára)
· Egyszerű kifejezéseket használ
(18-24 hónapos korára)
· Egyszerű utasításokat követ
· Megismétel szavakat,
amelyeket beszélgetésekben hall
Mozgás
· Egyedül jár
· Játékokat húz maga után járás közben
· Nagy játékokat, vagy több játékot cipel magával járás közben
· Elkezd futni
· Lábujjhegyre áll
· Labdába belerúg
· Kanapéra segítség nélkül fel-le mászik
· Kapaszkodva lépcsőzik fel-le
· Egyedül firkál
· Dolgokat kiborít, hogy kiöntse tartalmát
· Négy vagy több kockából tornyot épít
· Egyik kezét gyakrabban kezdheti használni, mint a másikat
A gyermekek saját tempójukban fejlődnek, ezért lehetetlen teljesen pontosan megmondani,
mikor sajátítanak el egy bizonyos képességet. A fenti mérföldkövek tájékoztató jellegű információval szolgálnak a szülők számára. Az Ön gyermekének a fejlődése kis mértékben
eltérhet az alábbiakban felsoroltaktól, ez nem feltétlenül utal rendellenességre.

A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés kor végére

- önállóság sok területen, pl. egyedül étkezik, öltözködik, legfeljebb apró segítséget igényel

- már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem szívesen játszik társaival is

- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget számára

- környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben

- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel

- a gyermekek többsége szobatiszta

Tanulás
A teljesítmény elváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: minden olyan tapasztalat és/vagy információszerzési folyamat tanulás, amely tartós változást idéz elő a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban.
A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés.
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakciókból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv.

Film
Videó Bölcsöde
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím:
Legfrissebb cikkek