ÁrnyasnetÁrnyas BölcsődePedagógia → Nevelésünk alapelvei

Nevelésünk alapelvei

Olyan családbarát bölcsődeként működünk, ahol az ellátás összhangban van a gyermek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek.

A bölcsődénk napközbeni ellátást nyújtó intézményként a következő szakmai alapelvek szerint működik:

Gondozás és nevelés egységének elve
A bölcsődénkben a gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.
Bensőséges gondozási helyzeteket teremtünk gondozónő és gyermek között, aminek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. Ez alapfeltétele annak is, hogy a gyermek jól érezze magát, boldogan és aktívan tevékenykedjen.

Egyéni bánásmód elve
Számunkra minden gyermek egyedi, különleges, önálló személyiség. Ezt szem előtt tartva a gyermekek életkori sajátosságain felül, mindenkor figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és érzelmi állapotát. Kis létszámú csoportjaink lehetővé teszik, hogy az egyéni bánásmód, illetve a gyermekek saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztés megvalósuljon úgy, hogy a gondozónő szeretetteljes, meleg odafordulásával segíti a gyermek fejlődését.

Állandóság elve
A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot. Bölcsődénkben “saját" gondozónő-rendszer működik, mert a személyi állandóság alapvető feltétele annak, hogy a gyermek és az őt gondozó felnőtt között meghitt érzelmi kapcsolat alakuljon ki. Ez megkönnyíti a szülőtől való elválást is.

Ennek a rendszernek a lényege, hogy minden gyereknek van saját gondozónője, aki fokozottan felelős a csoport egy részéért. Ő az a személy aki a hozzátartozó gyermekeknél minden gondozási műveletet (étkezés, pelenkázás, tisztálkodás, öltözködés, wc használat, altatás stb.) elvégez, a beszoktatástól kezdve az óvodába lépésig. A gondozónő, miközben a csoport minden tagját ellátja, kissé több időt, több figyelmet szentel a hozzá tartozó gyermekeknek. Jobban számon tartja tulajdonságaikat, szokásaikat. Ennek eredményeként a gyerekeket saját gondozónőjükhöz meghittebb, személyesebb kapcsolat fűzi. Tőle kicsit többet várnak, többet beszélnek hozzá, játékosabbak, közlékenyebbek vele.
Ebben a rendszerben több figyelem jut minden kisgyerekre, így jól érvényesül az egyéni bánásmód.
A gondozónő folyamatosan követi a gyermekek fejlődését, minden egyes gyermekről fejlődési naplót vezet, amely alapján fejlesztőpedagógusunk segítségével egyéni fejlesztési tervet készítenek. Az eredményeket folyamatosan figyelik, értékelik és a saját gondozónő tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről.
A csoporton belül mindenkinek saját állandó helyet alakítottunk ki nemcsak az asztalok mellett, hanem az alvás idejére is, ezzel is biztosítva számukra az állandóságot és a biztonságot.

Aktivitás, önállóság segítésének, és a pozitívumokra támaszkodás elve
Fontos, hogy a gyermek kicsi korától kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben (kézmosás, törölközés, fésülködés, étkezés, öltözés, bilizés, stb.), lehetősége legyen úgy próbálkoznia, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét.
Sikeres próbálkozásait megerősítéssel, dicsérettel jutalmazzuk – ez növeli az önbizalmat és az együttműködési kedvet – a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges, hogy a gondozási műveletekhez elegendő időt biztosítsunk, mivel az egyes mozzanatok megtanulása (pl.: étkezés, öltözködés stb.) hosszú gyakorlást igényel. Napirendünk kialakításánál is arra törekedtünk, hogy a kisgyermekek önállósági törekvéseit támogassuk, hagyjunk elég időt a tevékenységeikre.

Öltözködésnél a gondozónő motiválja a gyerekek önállósági törekvéseit, kivár, biztatja és egyre több sikerélményhez juttatja a gyereket, ezáltal növelve az önbizalmát.

Rendszeresség elve

A rendszeresség, ismétlődés kiszámíthatóságot, stabilitást nyújt a napi események sorában. A rendszeresség elve a jól szervezett napirendben érvényesül úgy, hogy a folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (játék, tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét az időben való tájékozódást, az események előrelátásának lehetőségét teremti meg.

Fokozatosság elve
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.
A szülővel történő fokozatos beszoktatás során az anya vagy apa jelenléte biztonságot nyújt a gyermeknek és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A gyermek és a gondozónő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés pedig segíti a gyermeket az új környezet elfogadásában.

Szobatisztaságra nevelésnél figyeljük azt a pillanatot, mikor a gyerekek érése már eljut az ehhez szükséges szintre. Ez mindig a családokkal közösen történik, az adott kisgyermeknél legjobban alkalmazható motivációs erők kitalálásával.

Egységes nevelő hatások elve
Bölcsődénkben a gyermekeket körülvevő és velük foglalkozó felnőttek munkája összehangolt. Feladatuk, hogy a gyermekek nevelését, gondozását egységes elvárások, erkölcsi normák alapján végezzék, pedagógiai nézeteiket egymáshoz közelítsék.

Tanulás segítésének elve
Olyan környezetet biztosítunk a gyermekek számára, amely életkoruknak és fejlődésüknek a legmegfelelőbb, amely elősegíti testi-lelki és intellektuális fejlődésüket., A tágas és világos csoportszobáink berendezési tárgyai igazodnak a gyermekek méreteihez. A különböző eszközök és a játékkészlet csoporton belüli elhelyezésénél ügyelünk arra, hogy az apróságok számára mindig áttekinthetőek és elérhetőek legyenek. Ezzel biztosítjuk számukra, hogy a játékidőn belül bármikor szabadon válasszanak közülük kedvükre valót.

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek, a gondozás és a játék, a társakkal való együttes tevékenység. a tanulás formái: az utánzás és a spontán játékos tapasztalatszerzés.
A gondozónő a játék feltételeit biztosítja, és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült játékot. A gondozónő személyiségének meghatározó szerepe van, mintaadásával nagy mértékben hozzájárul a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, hisz erre a korra az utánzás nagyon jellemző.
A gondozónő támogatja a gyermekek játéktevékenységét, segíti a játékötletek megvalósulását, a társkapcsolatok alakulását.

Film
Videó Bölcsöde
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím:
Legfrissebb cikkek