Napirend

Óvodai életünk eseménydús, színes hétköznapokat biztosít a gyermekeknek. Változatos tevékenységekkel gazdagítjuk és tesszük színvonalassá a mindennapokat. A napi tevékenységek rugalmas napirendbe illeszkednek, amely folyamatos, nem kényszeríti a gyerekeket várakozásra. A jó napirend az egyik feltétele a gyermekek nyugodt óvodai életének, optimális életritmusának. Ez egyben biztonságot is ad a kicsiknek, hiszen az ugyanabban az időpontban ismétlődő tevékenységek segítik őket a kiszámíthatóságban.

A napirendet az óvodapedagógusok dolgozzák ki, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait, valamint az évszakok változásait. Az óvodai élet szervezésénél az alábbi szempontokat tartjuk szem előtt:

- a játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában is meg kell mutatkoznia

- a gyerekek számára a különböző tevékenységekhez elegendő idő megteremtése (pl. játék, mozgás, étkezés, gondozási feladatok, stb.)

- a tevékenységek közötti folyamatos átmenet biztosítása

Napirendünk
Időpont
Domináns tevékenység
Gyermekek
Óvó nénik
Dajkák
7.00-8.00
Játék az ügyeletes csoportban
A gyermekek fogadása, játék a gyermekekkel
8.00-8.30
Játék a saját csoportban;
A gyermekek fogadása, játék a gyermekekkel
Terítés, előkészületek a tízóraihoz
8.30-9.00
Folyamatos tízóraizás
Étkezés irányítása, illetve a játék irányítása
Gondozási feladatok irányítása (kézmosás), étkezés segítése
9.00-10.30
Játék, tanulás, mindennapos testnevelés
Kezdeményezés, foglalkozások irányítása
Óvónők tevékenységének segítése, gondozási feladatok, környezet rendben tartása
10-30-12.00
Öltözködés, játék a szabadban
Segítségadás az öltözködésben, udvari játék irányítása
Segítségadás az öltözködésben; az étkezés és a pihenés előkészítése
12.00-12.15
Átöltözés, tisztálkodás;
Átöltözés segítése;
Segítségadás az átöltözésben
mesehallgatás
meseolvasás
12.15-13.00
Ebéd
Étkezés irányítása
Tálalás, segítségadás az étkezéshez
13.00-15.00
Tisztálkodás; pihenés-alvás (csendes tevékenység)
A pihenés feltételeinek biztosítása; csendes tevékenység biztosítása a nem alvóknak; egyéni fejlesztés
Környezet rendezése, uzsonna előkészületei
15.00-17.00
Gondozási feladatok, folyamatos uzsonna; játék
Ébresztés, segítségadás az öltözködéshez; uzsonnáztatás
Ágyazás, segítségadás a gondozási feladatokban
17.00-17.30
Játék az ügyeletes csoportban
Játék a gyermekekkel
Környezet rendezése

Film
Árnyas Óvoda bemutató film
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: