ÁrnyasnetÁrnyas ÓvodaPedagógia → Hagyományőrzés

Hagyományőrzés

„Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. Véren át és lelken át, tenyérből
tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát
gyújtva csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. Itt és most mutasd neki, tedd meg
vele, amikor annak a tettnek ideje van.” (Gabnai Katalin)

Mihály napi vásár
Óvodai nevelésünkben a hagyományőrzés, a családokkal való együttműködés és a természetszeretet meghatározó szerepet játszik.
Az óvodánknak otthont adó természeti környezet rengeteg lehetőséget kínál a hagyományőrző, természetóvó viselkedéshez szükséges készségek, jártasságok kialakításához.
A társakkal, a családdal átélt élmények, a népi kalendárium és a környezetvédelem jeles napjainak közös ünneplése pozitív érzelmekkel hat a gyermekek személyiségének fejlődésére.
A hagyományok és a természet-közeli életmód gazdag tárházából a gyerekek korának megfelelő, számukra örömteli, élményeket adó és cselekvésre késztető elemeket válogatjuk ki, és ezeket illesztjük a nevelés folyamatába. A hagyományismeret szerepet kap a gyermekek értelmi, érzelmi, esztétikai fejlődésében, munkára nevelésében az örömökkel átélt aktivitás, a szocializálódás mozgató erejeként. Ez vonul át az óvodai élet valamennyi tevékenységformáján, a fejlesztés területein, vagyis áthatja az egész nevelési rendszerünket. A hagyományőrzést nem külön témaként alkalmazzuk, hanem az óvodai nevelés komplex részeként. Beépítjük ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, barkácsolásokba, mese-vers és ének-zenei foglalkozásokba, mozgásos játékokba.

A népszokások felelevenítésének célja a jeles napi, ünnepi szokások megismertetése mellett a népszokások hagyományhű bemutatása, hogy ezáltal óvodásaink érezzék át a hétköznapok és ünnepnapok váltakozását, ritmusát, éljék át a hagyományos ünneplés, az ünnepekhez tartozó jókívánságok, köszöntők, dramatikus népszokások által nyújtott élményeket.

Néphagyományőrző tevékenységek feladata: – Népszokások megismerése – Népi időjóslások felidézése – A természetes anyagok állandó jelenléte – Népi gyermekjátékszerek készítése – Az udvari játékok bővülnek a hagyományápoló tevékenységekkel – A szülőföld szépségének megláttatása – A népi kultúra tárgyainak megjelenése az óvodában

Film
Árnyas Óvoda bemutató film
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: