ÁrnyasnetÁrnyas ÓvodaPedagógia → Árnyas pedagógia

Árnyas pedagógia

Nehéz röviden jellemezni az óvodánkban zajló pedagógiai munkát, de megpróbáljuk néhány kulcsszóval érzékeltetni, hogy mit tartunk a legfontosabbnak azon a hosszú úton, amelyen 3-4 év alatt végigmegyünk a szülőkkel közösen, a gyermek kezét szorosan fogva, de a megtapasztalás szabadságát biztosítva számára.

Pedagógiai munkánk

A pedagógiai munkánkat a nevelőtestület által elkészített helyi Nevelési Program alapján végezzük, amely a környezeti nevelésre és a hagyományőrzésre épül. Programunk a Gyermekeink Világa címet viseli. A csoportok tevékenységeit az évszakok és az ünnepek köré építjük. Ehhez igazodva állítjuk össze éves ütemtervünket, amely során arra törekszünk, hogy gyermekeinket folyamatosan közvetlen tapasztalatokkal gazdagítsuk a környezetünkről, a természetről, az itt élő állatokról és növényekről, ezeknek gondozásáról és védelméről. Intézményeink környezeti adottságai nagymértékben segítik ezt, amit igyekszünk maximálisan kihasználni. Azért hogy programunkat még hatékonyabban tudjuk megvalósítani, az óvoda szomszédságában létrehoztuk az Árnyas – kertet, ahol a gyermekek számára mindezt testközelben biztosítjuk: például a csoportok részére kialakított veteményeskerttel, melyet a gyerekek maguk művelnek, vagy a kisállat simogatóval, ahol részt vehetnek az állatok gondozásában és nyomon követhetik azok fejlődését.

Játék

A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék, s így az óvodai nevelésnek is a leghatékonyabb eszköze. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szabad játék minden nap hosszan és zavartalanul megvalósulhasson. A játék az az út, mely a gyermeket a világ megismeréséhez vezeti, ezért elsődlegesnek tartjuk, hogy minden tevékenységünket a játékosság hassa át. A játékot addig játsza, amíg érdekes, amíg örömet szerez. A játékban közvetlenebb viszonyba kerül az élettel, minden átélhető, elérhető, ezért képes mindent eljátszani, amit megfigyelt, amit a felnőttől “ellesett”, amit élményként átélt.

Tevékenységközpontúság, élménygazdagság

Hiszünk az élmények erejében, ezért arra törekszünk, hogy élmény gazdag mindennapokat biztosítsunk a hozzánk járó gyerekeknek, amelyekben örömmel, aktívan, tevékenyen vehetnek részt. Nemcsak elmeséljük, hanem igyekszünk minél több érzékszervet bevonni a megismerés folyamataiba, hogy az újonnan szerzett tapasztalatok bevésődjenek a gyermekek emlékezetébe. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak lássák, hanem érezzék, szagolják, tapintsák és hallják is a világot, amely körülveszi őket, és amelyet megismerve könnyebben eligazodnak benne.

Magas szintű szakmaiság

Mivel az óvodai nevelőmunka tartalmi megvalósítása a gyermekekkel foglalkozók szakmai felkészültségétől és személyiségétől függ, óvodánkban nagy figyelmet fordítunk az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak kiválasztására.
Egy gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlenek a tudatos, jól felkészült szakemberek, akik ismerik az erre a korosztályra jellemző fejlődési utat, tisztában vannak a rájuk váró feladattal, hogy: „e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny embert” faragjanak a hozzájuk kerülő kisgyermekekből. Büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy pedagógusaink különleges egyéniségű, remek “szobrászok”, akik magukban hordozzák az állandó megújulás képességét. . A magas színvonalú munka érdekében pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, rendszeresen járnak továbbképzésekre.

Fejlesztés és felkészítés

Pedagógiai munkánk egyik legszebb része, amikor nyomon követjük, hogy a gyermekek képességei, személyiségei, hogyan fejlődtek a nálunk eltöltött évek alatt. Kis létszámú csoportjainkban jól megvalósítható a differenciálás és az egyéni fejlesztés is. Tevékenységeinket úgy tervezzük, hogy figyelembe vesszük az eltérő életkorokból, illetve az egyéni fejlettségi szintekből adódó különbségeket. Mindenkor szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, nem siettetjük a következő fejlődési szint elérését. Türelemmel kivárjuk, hogy saját maga lépje meg a következő „lépcsőfokot”.

A különböző részképességek fejlesztésében óvodapedagógusaink szorosan együttműködnek az óvoda fejlesztőpedagógusával, logopédusával, pszichopedagógusával.

Részletesebb leírást a Fejlesztőpedagógia menüpont alatt helyeztünk el.

Szeretetteljes, családias légkör

Érzékelve annak a ténynek a súlyát, hogy a kisgyermekek akár több mint 8 órát töltenek el az óvodában, ami azt jelenti, hogy hétköznapokon több időt vannak velünk, mint a családjukkal. kezdetektől arra törekedtünk, hogy az óvoda „második otthona” legyen a gyermekeknek.

A gyermeki személyiség kibontakoztatásánál fontosnak tartjuk az egyéni bánásmódot, a szeretetteljes és családias légkört, amelyben odafordulással és megértő figyelemmel hallgatjuk meg a kicsinyek néha „csacskaságnak” tűnő gondolatait is. A gyermekeink iránti feltétel nélküli szeretet és elfogadás az elsődleges út az Ő boldogságukhoz. Kis létszámú csoportfoglalkozásaink is biztosítják, hogy a gyermekeink személyre szabott figyelemben és törődésben részesüljenek.

Nevelőmunkánk a családi nevelés kiegészítője, ezért arra törekszünk, hogy a szülőkkel szorosan együttműködve, az ő igényeiket is figyelembe véve „neveljük a gyermekeiket”; minden nap részletesen tájékoztatjuk Őket arról, hogy gyermeke milyen élményekkel lett gazdagabb aznap az óvodában, hiszen megfelelő partneri kapcsolat hiányában a nevelés nem lehet eléggé eredményes.

Film
Árnyas Óvoda bemutató film
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: