ÁrnyasnetÁrnyas KertAz Árnyas Kertről → Hagyományőrzés

Hagyományőrzés

Az óvodai életünk bővelkedik a néphagyományokhoz kapcsolódó jeles napokban. Ezek közül néhánynak a csűr ad otthont.

Itt rendezzük meg minden ősszel a szüreti mulatságot, amely alkalmával a gyerekek szőlőt préselnek, mustot készítenek, majd a fárasztó munka után „nótaszó” tölti be a csűrt.

A karácsonyi ünnepkör alkalmával, minden év decemberében megelevenedik a Jézus születését bemutató életkép, a betlehemi istállóval és jászollal, ahol a szereplőket az óvó nénik által készített szalmabábukkal jelenítjük meg.

Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi ünnepkör legjellemzőbb mozzanata a jelmezes, álarcos alakoskodás volt, amely a zord télnek tavaszba fordulását volt hivatott jelképezni. A magyar falvakban az álarcos alakoskodók között megjelentek az állatalakoskodók is. A legkedveltebbek voltak az ördög, kecske, medve és ló álarcok. Ilyenkor mi is elkészítjük ezeket a maszkokat és ezzel díszítjük fel a csűrt.

. „Jöjjön a tavasz, menjen a tél” Minden évben felelevenítjük a télűző, tavasz váró kiszézés szokását, amely virág-vasárnapi (húsvét vasárnap előtti vasárnap) népszokás. Ilyenkor a csűrben a gyerekekkel közösen készítjük el a kiszebábot. Majd hangos énekléssel, mondókázással, kolompolással vonulunk végig az Árnyas kerten, ahol végül elégetjük a szalmabábot, amely a telet és a betegséget jelképezi.

Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja
Minden évben, Pünkösd napján, kis legényeink kitűzik a csűr tetejére a közösen feldíszített májusfát. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. Pünkösdi hagyományok körébe tartozik a pünkösdi király- és királynéválasztás is. Óvodánkban is megválasztjuk a kisfiúk és kislányok köréből a mi kis pünkösdi királyunkat és királylányunkat, akik hatalma ezt követően egy évig tart.

A pünkösdi király az a kisfiú lesz aki az előzetes próbatételek során a legokosabbnak, legügyesebbnek és legbátrabbnak bizonyult. A pünkösdi királylány címet pedig mindig a legfiatalabb leány kapja. A kislányok gyönyörű koszorúkat fonnak ezen a napon, amelyek közül a legdíszesebb a királylány fejét ékesíti. A kis legények paripát és kardot készítenek, ami az ügyességi próbatételek elengedhetetlen eszköze. Természetesen nem hiányozhat ezen az ünnepen a mulatozás sem. Egész napunkat átszövi az ének és tánc.

Film
Videó Kert
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: