ÁrnyasnetÁrnyas KertAz Árnyas Kertről → Környezeti nevelés

Környezeti nevelés

A környezeti nevelés magába foglalja a környezetről való ismeretnyújtást és képességfejlesztést, valamint a természet szeretetére, tiszteletére, védelmére és fenntarthatóságára nevelést is. Mindezt az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaihoz és gondolkodásuk fejlettségi szintjéhez alkalmazkodva tesszük, a kisgyermekek kíváncsiságára építve. Célunk, hogy gyermekeink képesek legyenek környezetbarát, környezettudatos életmódra, amelyhez nagyban hozzásegít minket az Árnyas kert.

Már a hely természeti adottságai is számos lehetőséget biztosítanak ennek a célnak az eléréséhez, de az itt kialakított veteményeskertek, csűr, baromfiudvar, kisállat simogató, madár röpde, mókuslak, nyuszi kuckó, rágcsáló udvar, valamint a görény pár és mosómedve otthona további felfedezésekhez és ismeretszerzésekhez kínálnak temérdek alkalmat óvodásaink számára. Változatos tevékenységek végzése közben, tapasztalatokat szereznek, ismerkednek az őket körülvevő világgal, annak törvényszerűségeivel.

A gyerekek részt vehetnek az állatok gondozásában, miközben egyre jobban megismerik a különböző fajokat, azok jellemzőit. Szemtanúi lehetnek azok szaporodásának, a kicsinyek fejlődésének, növekedésének. Megismerhetik a különböző fajok táplálkozási szokásait, az állatok társas viselkedését, kommunikációját. Az évszakok változásaival párhuzamosan megfigyeljük az állatok kültakarójában végbemenő változásokat is, amelyek különböző ok-okozati összefüggésekre adnak magyarázatot a gyerekeknek.

Az itt található növényvilág valamint az óvodás csoportok részére létrehozott veteményes és kiskertek szintén kiváló színterei és kiegészítői az óvodánkban folyó pedagógiai munkánknak. Megismertetjük a gyerekekkel a növények jellemzőit, szerepét, fontosságát a világban. Megvizsgáljuk a különböző növények (lágyszárú, fás szárú) főbb részeit, beszélgetünk azok legfontosabb tulajdonságairól. Együtt fedezzük fel, hogy az évszakok változásaival milyen természeti jelenségeket csodálhatunk meg (pl.: rügy, levél, virágzás, termés, lombszíneződés, lombhullás stb.)

Figyelmet szentelünk a kisebb – nagyobb veszélyt rejtő növényeknek is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy néhány növény szára, levele lehet szúrós, tüskés, valamint megtanítjuk a gyerekeknek, hogy a környezetükben előfordulhatnak olyan növények is, melyek termése, levele, bogyója, virága mérgező lehet. Ezeknek az ismereteknek az elsajátítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságosan eligazodjanak környezetükben.

Veteményeskertjeinket közösen ültetjük be különböző zöldségekkel, amelyeket gondozunk (locsoljuk, gyomláljuk, soroljuk stb), nevelgetünk, miközben figyelemmel kísérjük a növények fejlődését. Gyümölcsfáink fejlődését is nyomon követjük évszakról évszakra.

Tavasszal amikor ébred a természet, szemtanúi lehetünk a fák virágba borulásának. A gyerekek rácsodálkozhatnak, hogyan válik a rügyből virág és levél, majd később a virágból termés.
Óvodásaink a fűszer és gyógynövények gondozása és felhasználása (gyógytea készítés) közben is újabb ismeretekkel gazdagodhatnak.

Film
Videó Kert
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: